برچسب تایوک (Tywac Label)


این لیبلها از الیاف مصنوعی و الیاف پارچه ای به صورت فشرده ساخته شده اند . در دو مدل معمولی ( مات ) و براق می باشد . این لیبل در صنایع نساجی ( به عنوان دستورالعمل شستشو ) خودروسازی ، صنایع الکترو نیکی و در سیم پیچی کاربرد دارد .