ریبون رزین


ریبون رزین

این ریبون مخصوص چاپ روی برچسب های صدفی ، متال ، شفاف و اموال میباشد.مقاومت چاپ خوب در مقابل سایش ، شستشو و بعضی از حلال ها را دارند .


نوع ریبون    
    
سایز ریبون    
   
وضعیت جوهر  
      
سایز نوار مرکزی

RESIN 160 * 300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 300 INK OUT 1"
RESIN 80 * 300 INK OUT 1"
RESIN 110 * 75 INK OUT 1/2"