ریبون واش رزین


 

این ریبون مخصوص چاپ روی پارچه های تایوک است. این پارچه ها معمولا در صنعت پوشاک استفاده میشود . مقاومت بسیار عالی این ریبون باعث میشود در مقابل انواع آنزیم های شوینده پاک نشود .


نوع ریبون    
       
سایز ریبون    
  
وضعیت جوهر      
   
سایز نوار مرکزی

 Wash Resin  60 * 300 INK OUT  1"
Wash Resin 40 * 300 INK OUT 1"