0
محتویات سبد خرید

ریبون تاریخ زن حرارتی یا Hot Stamping Foil Ribbon جهت چاپ تاریخ تولید ، انقضاء و سری ساخت استفاده میشود. پروسه چاپ توسط ریبون تاریخ زن بسیار ساده، با تجهیزات کم و ارزان قیمت بوده همچنین ریبون حرارتی مستقیماً بر روی بسته بندی محصول چاپ را انجام میدهد و نیازی به لیبل ندارد.