0
محتویات سبد خرید

ریبون ها رول هایی هستن که از آن به عنوان جوهر برای چاپ روی لیبل(برچسب) در پرینتر های لیبل زن استفاده میشود. این ریبون ها دارای کیفیت و سایزهای مختلفی هستند که هر کدام ماندگاری مخصوص به خود را دارد. ریبون وکس مخصوص لیبل کاغذی، ریبون رزین و وکس رزین برای برچسب های صدفی و متال مناسب است.