0
محتویات سبد خرید

رول حرارتی

برچسب های حرارتی (لیبل های حرارتی) با پوشش خاصی که دارند به راحتی با کمترین حرارت هد چاپ گرفته و نیازی به ریبون ندارد. از این برچسب ها در آزمایشگاه ها و فروشگاه های مواد غذایی استفاده می شود.