0
محتویات سبد خرید

انواع برچسب

برچسب ها ورقه های پشت چسبدار هستند که در جنس های مختلف (کاغذی، صدفی، متال، حرارتی و وید) تولید میشوند. برای ثبت مشخصات فنی کالا از آن استفاده میشود که هر کدام از این برچسب ها بنا به نوع جنس برای کار خاصی مناسب است.