چاپگر برچسب رومیزی AVAsys ALP-204چاپگر رومیزی با عرض چاپ 108 میلیمتر

سرعت چاپ 150 میلی متر بر ثانیه

دقت چاپ 200 DPI

قابلیت استفاده از ریبون های 300 متری

تکنولوژی چاپ حرارتی و حرارتی مستقیم